Proiect ”Comunitate Educațională pentru Viitor – Uniți în Diversitate”

Axa prioritară nr. 6 – Educație și Competențe
POCU/987/6/26/153366
Titlu proiect: „Comunitate Educaţională pentru Viitor – Uniţi în Diversitate”

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educație pentru 321 elevi (ISCED 1 – 3), inclusiv elevi aparținând minorității romă și elevi din mediul rural din Dolj prin dezvoltarea unor servicii educaționale integrate de calitate și parcursuri de învățare nonformale outdoor în cadrul a trei comunități educaționale coordonate de 36 personal didactic/de sprijin care și-au îmbunătățit competențele.

Perioada de implementare proiect POCU/987/6/26/153366, „Comunitate Educaţională pentru Viitor – Uniţi în Diversitate” este 25.11.2022 – 25.11.2023.

Parteneri:

  • Fundația Orizont – Craiova, județ Dolj
  • Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” – Filiași , județ Dolj
  • Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea, județ Dolj
  • Liceul de Industrie Alimentară – Craiova, județ Dolj

Dezvoltarea și promovarea spiritului de competiție, asigurarea unui mediu pozitiv de educație nonformală în sistem outdoor de dezvoltare și promovarea atalentelor, spiritului de echipă și leadership, creativitatea și aptitudinile socio – emoționale a 321 elevi în cadrul Festivalului Outdoor Clubs – Elevi Uniți în Diversitate.

În proiectul „Comunitate Educaţională pentru Viitor – Uniţi în Diversitate”, POCU/987/6/26/153366, Axa prioritară nr. 6 – Educație și Competențe, sunt incluși din partea Liceului Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” un număr de 107 elevi de nivel primar, gimnazial și liceal (clasele IX – X), ce vor desfășura activități în sistem outdoor sub coordonarea a 11 cadre didactice (denumiți experți ateliere), un expert outdoor club și un coordonator outdoor club.

Cadrele didactice implicate în proiect au fost formați în cadrul programului de formare ”Managementul educației non – formale și în sistem outdoor” acreditat prin OM 470/19.08.2022 de Ministerul Educației cu 15 credite transferabile.

Elevii din grupul țintă vor fi incluși în 5 ateliere nonformale:

  1. ATELIER PRACTIC DE OBSERVARE/DESCOPERIRE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ
  2. ATELIER DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
  • ATELIER DE ORIENTARE PENTRU TRANZIȚIA DE LA UN CICLU ȘCOLAR LA CEL URMĂTOR
  1. ATELIER DE CREAȚIE
  2. ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

Coordonator Outdoor Club – Dir. Mătușe Alexandru Petre

Expertoutdoor Club – Dir. Adj. Picu Emilia Mădălina

 

Nr. Crt. Nume Și Prenume Disciplina Predata Atelier
1. Dinuță Mădălina Cristina Profesor Înv. Primar Expert Atelier 5
2. Tică Liana Denisa Educație Antreprenorială Expert Atelier 4
3. Gheorghe Iuliana Matematică Expert Atelier 4
4. Mitroi Maria Estela Limba Franceză Expert Atelier 2
5. Vintilă Irina Mihaela Tic/Matematică Expert Atelier 2
6. Ionescu Cristiana Limba Engleză Expert Atelier 1
7. Calotă Daniela Electromecanică Expert Atelier 3
8. Marinescu Mihaela Dana Mecanică/Tic Expert Atelier 3
9. Ruicu Denisa Limba Română Expert Atelier 4
10. Vasile Mihaela Daniela Geografie Expert Atelier  1
11. Dinu Olga Mediator Școlar Expert Atelier 5

Regulament Concurs Loggo

Regulament de funcționare Outdoor Club Filiași