PROIECT ERSAMUS+ nr.2018-1-RO01-KA102-048461 – „Competențe pentru viitor pentru elevii din învățământul profesional”

PARTENERI

 • Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru“ Targu Jiu
 • Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu
 • Liceul Tehnologic Turceni
 • JT Serwis Marcin Ladowski
 • Futurum – Coordination of EU Projects

Scopul proiectului este de a favoriza incluziunea socială prin îmbunătăţirea performanţelor de învăţare ale elevilor proveniți din mediul rural prin creșterea calității învățământului profesional și tehnic  prin crearea unei rețele de cooperare regionale.

Ob1. Să asigure oportunități de dezvoltare profesională pentru 56 de elevi din cadrul „Consorțiului de Resurse Tehnologice” proveniți în proporție de 90% din mediul rural prin îmbunătățirea de competențe  (cunoștințe, abilități, atitudini) facilitând învățarea la locul de muncă.

Ob2. Să se creeze oportunități de dezvoltare personală, socială și lingvistică  pentru elevii din cadrul consorțiului cu oportunități reduse din mediul rural

Ob3. Să pună bazele unei noi rețele de colaborare internaționale, atât în domeniul VET cît și în domeniul parteneriatelor școlare.

FLUXURI

F1 24.06.2019 – 12.07.2019 – 7 elevi LTDF și 7- elevi LTT

F2 2.02.2020 – 22.07.2020 – 7 elevi LTDF și 7- elevi LTT

Destinație: Wroclaw, Polonia

Monitorizarea şi mentoratul participantului a fost efectuată prin:

 • profesorul însoțitor, din partea Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu,,, organizație de trimitere. Metodele de monitorizare ale participantului au fost:
 • observarea  zilnică a modului în care participantul își îndeplinește sarcinile de lucru
 • focus grup (participanți, tutore de stagiu, profesor însoțitor) – săptămânal;
 • discuții individuale,  ori de câte ori este cazul;
 • comunicare și colaborare cu tutorele de plasament pentru ca proiectul să își atingă obiectivele și pentru rezolvarea unor posibile situații de excepție/risc.

Instrumentul de monitorizare: fișa de observație.

Alte  modalități: telefon, fax sau poșta electronica (în caz de necesitate), rapoarte ale participanților

 • persoana de contact din partea JT Serwis Marcin Ladowski ,organizaţiei de primire care:
 • urmărește elevul pe parcursul activității practice
 • inițiază discuții individuale asupra sarcinilor de lucru şi modul de efectuare a lor
 • comunică și colaborează  cu profesorul însoțitor și cu monitorul din partea instituției de trimitere
 • înregistrează prezența elevilor și progresul acestora
 • verifică săptămânal împreună cu profesorul însoțitor caietele de practică și fișele de lucru individuale zilnice completate de elevi

Tutorele de stagiu desemnat de catre JT Serwis Marcin Ladowski   îndrumă și sprijină participanții:

 • prezintă informațiile necesare pentru ca participantul să își îndeplinească sarcinile de lucru;
 • demonstrează operațiile pe care trebuie să le execute participantul;
 • asigură sprijinului logistic participantului
 • urmarește și îndrumă participantul în efectuarea sarcinilor de lucru;
 • comunică şi colaborează cu profesorul însoțitor
 • coordonatorul de practică din partea Futurum, organizaţie intermediară
 • Observarea participanților în îndeplinirea activităților practice pe parcursul stagiului și a modului de rezolvare a sarcinilor de lucru primite;
 • Discuții de grup (participanții, tutore de stagiu și profesor monitor);

Instrumentul de monitorizare: fișa de observație zilnică.

Futurum redacteaza Raport final de mobilitate și eliberează certificate de participare fiecărui participant.