Contestații Bacalaureat 2022

Ofertă educațională 2022-2023

Concurs de ocupare a posturile didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2021-2022

Persoane vacinate

Concurs ocupare posturi didactice

Anunț începere proiecte Fonduri Europene