Concurs de ocupare a posturile didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2021-2022

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu”, Filiași, organizează concurs de ocupare a posturile didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2021-2022.

Anunț
Calendar
Bibliografie
Model cerere de înscriere
Model declarație
Comisia de organizare
Anunț acces săli examen
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultate finale