Intrari dupa admin

Festivalul Outdoor Clubs

În cadrul proiectului POCU/987/6/26/153366 „Comunitate Educaţională pentru Viitor – Uniţi în Diversitate” cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Fundația Orizont, în calitate de beneficiar, și partenerii săi, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea și Liceul de Industrie Alimentară Craiova, asigură organizarea și derularea Festivalului Outdoor Clubs – ,,Elevi Uniți în […]

Proiect ”Comunitate Educațională pentru Viitor – Uniți în Diversitate”

Axa prioritară nr. 6 – Educație și Competențe POCU/987/6/26/153366 Titlu proiect: „Comunitate Educaţională pentru Viitor – Uniţi în Diversitate”   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educație pentru 321 elevi (ISCED 1 – 3), inclusiv elevi aparținând minorității romă și elevi din mediul […]

Contestații Bacalaureat 2022

Adresa de email pentru transmiterea contestațiilor la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat , sesiunea iunie-iulie 2022, pentru centrul de examen Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași: contestatiifiliasi2022@gmail.com.